Skip to main content

Verovatno niste sinhronizovali (povezali) aparat sa aplikacijom nakon poslednje promene ciljnih vrednosti u aplikaciji. Ili Vaš aparat nije povezani aparat CONTOUR™.