Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι οθόνες HI και LO είναι ίδιες με τις οθόνες Κρίσιμα Υψηλή ή Κρίσιμα Χαμηλή της εφαρμογής;