Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διακόπτω την εμφάνιση μηνύματος μοτίβου στην κινητή μου συσκευή;