Skip to main content

...uvek sinhronizujem datum i vreme aparata sa datumom i vremenom aplikacije?