Skip to main content

Vždy synchronizovať dátum a čas glukomera s dátumom a časom aplikácie?