Skip to main content

Prejdite na položky Hlavná ponuka > Nastavenia > Moje glukomery. Ťuknite na spárovaný pripojený glukomer CONTOUR™, ktorý chcete aktualizovať.