Skip to main content

Kodėl prijungiamojo CONTOUR™ matuoklio nuostatose yra kelios tikslinių verčių intervalo nuostatos? Pradžioje buvo tik bendrasis tikslinių verčių intervalas.