Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Απενεργοποιώ ή Ενεργοποιώ μια ρύθμιση συνδεδεμένου μετρητή CONTOUR™, όπως τη ρύθμιση ήχου;